Máme školený technický tím, v ktorom funguje striktná personálna zastupiteľnosť, aby bola v každom čase zabezpečená maximálna možná dostupnosť administrátora pre potreby zákazníka (pri vlastnom zamestnancovi treba brať do úvahy jeho nedostupnosť z dôvodu dovolenky alebo choroby). Výhodou oproti vlastnému IT správcovi je oveľa širší prehľad a báza znalostí, keďže denne riešime množstvo podnetov od zákazníkov rôzneho zamerania ako aj skutočnosť, že v prípade potreby alebo časového stresu sme schopní na riešenie úlohy nasadiť aj niekoľko odborníkov naraz. Nezanedbateľné je aj finančné hľadisko, keďže priemerné mesačné náklady spojené s IT outsourcingom sú nižšie (až v desiatkach percent) ako náklady na vlastného zamestnanca.