Spoločnosť ZILLION quadrate začala svoju činnosť 1.januára 2003 ešte ako SZČO, už v decembri 2005 sa však transformovala do formy spoločnosti s ručením obmedzeným. Od začiatku svojho pôsobenia sme sa zameriavali na služby s vysokou pridanou hodnotou a dlhodobé partnerstvá s našimi zákazníkmi aj dodávateľmi. Naša, už viac ako 16-ročná, história a stabilné postavenie na IT trhu v rámci Slovenska je dôkazom, že to čo robíme, robíme (asi) dobre.